FUTURE MATHEMATICS

Yhteistyöllä innovaatioiden ja hyvien käytänteiden puolesta

PARTNERIT

Madridin teknillinen yliopisto (UPM) on vanhin ja suurin teknillinen yliopisto Espanjassa. UPM käsittää kaksikymmentä koulua ja lisäksi kaksi tiedekuntaa, jotka kattavat suurimman osan insinöörialoista sekä arkkitehtuurin ja liikuntatieteet.

Slovakian teknillinen yliopisto Bratislavassa (STU) on nykyaikainen koulutus- ja tiedeinstituutio. Perustamisestaan vuodesta 1937 lähtien yliopistosta on valmistunut yli 110 000 opiskelijaa. Vuosittain STUssa opiskelee keskimäärin 16 000 opiskelijaa.

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) tarjoaa AMK-tutkintoja ja ylempiä AMK-tutkintoja 10 000 opiskelijalle seitsemällä koulutusalalla. Tampereen ammattikorkeakoulu on työelämän korkeakoulu ja TKI-kumppani. TAMKin vahvuuksia ovat monialaisuus, luovuus ja kansainvälisyys.

Bukarestin rakennustekniikan teknillisellä yliopistolla (TUCEB) on kunnioitettavat perinteet kahden vuosisadan ajalta korkeakoulutuksesta. Sen tärkein tehtävä on kouluttaa huippuosaajia.

Erasmus+ -ohjelma on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä. Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen. Seitsemän vuoden ohjelman budjetti on 14,7 miljardia euroa; kasvua nykyiseen verrattuna 40 %, joka osoittaa, että EU on sitoutunut koulutukseen.

FutureMath

FutureMath -projekti pyrkii parempaan teknologioiden hyödyntämiseen insinöörimatematiikassa ja tutkimaan ja kehittämään motivoivia, oppijakeskeisiä menetelmiä ja materiaaleja insinöörimatematiikkaan.
© 2015 FutureMath Consortium. All Rights Reserved. Designed by UPM

Search